Úvodní strana » Služby » Kanalizace

Kanalizace

Provádíme rekonstrukce a výstavby nových kanalizačních stok (gravitační a tlakové kanalizace) a ČOV.
Realizujeme kanalizace veškerých dimenzí a materiálů potrubí (plast, kamenina, beton, sklolaminát).
Tyto práce provádíme výkopovou i bezvýkopovou technologií (podvrty, vložkování kanalizace).

Rozsah prací:

 • gravitační splaškové a dešťové stoky včetně domovních přípojek a uličních vpustí
 • tlakové kanalizace vč. čerpacích a uklidňovacích šachet
 • realizace přeložek kanalizačních řadů a přípojek
 • jímky, septiky, retenční nádrže a vsakovací objekty
 • domovní ležaté kanalizace
 • ČOV   
 • tlakové zkoušky vodou a vzduchem
 • čištění kanalizace
 • kamerový průzkum kanalizace
 • kompletní realizace ZTV
 • projekční práce
 • geodetické práce

 

 

Mapa sídla společnosti

Středisko Praha

 • Františka Diviše 944/1
 • info@starvak.cz
 • 104 00 Praha 10
 • +420 775 638 293
Mapa střediska společnosti

Středisko Vysočina

 • Rynárec 78
 • info@starvak.cz
 • 39401 Rynárec
 • +420 775 638 293