Úvodní strana » Služby » Monitoring potrubí

Monitoring

Provádíme stavebně-technické průzkumy potrubí nejmodernější techniku od firmy IBOS a.s.. Průzkumy potrubí slouží pro zjištění stavu a průběhu nových a stávajících kanalizačních řadů, stok, domovních přípojek a uličních vpustí. Průzkum je doplněn protokolem o prohlídce dle ČSN, videozáznamem, fotkami, situačním plánem a případným návrhem oprav.

 

Rozsah prací:

 • prohlídky kanalizace od DN 100 po DN 1200 včetně měření spádu a ovality
 • prohlídky svislé kanalizace DN 100 a výše
 • pochozí prohlídky vejčitých stok a kolektorů
 • prohlídky studní a vrtů do 100 hloubkových metrů
 • prohlídky retenčních objektů, výustí či požeráků
 • zjišťování průběhu trasy potrubí sondou (trasování)
 • zkoušky kouřem

 

Dále provádíme:

 • zjišťování průběhu trasy potrubí sondou (trasování)
 • provozování kanalizace vč. kontroly kanalizačních zařízení, čerpadel či strojoven
 • zkoušky vodotěsnosti potrubí, žump, šachet apod.
 • zkoušky kouřem

 

Čištění kanalizačních zařízení

Provádíme čištění kanalizace, dešťových svodů, uličních vpustí, šachet, kanalizačních stok a ostatních kanalizačních zařízení:

 • Strojněproplachovým vozem DN100 až DN300
 • Recyklačním vozem DN200 až DN1500
 • Mechanicky systémem ROWO
Mapa sídla společnosti

Středisko Praha

 • Františka Diviše 944/1
 • info@starvak.cz
 • 104 00 Praha 10
 • +420 775 638 293
Mapa střediska společnosti

Středisko Vysočina

 • Rynárec 78
 • info@starvak.cz
 • 39401 Rynárec
 • +420 775 638 293