Úvodní strana » Služby » Vodovody

Vodovody

Provádíme rekonstrukce a výstavby nových vodovodních řadů (pitná voda, průmyslová voda, požární voda), přivaděčů, vodojemů a armaturních šachet. Realizujeme vodovody veškerých dimenzí a materiálů (PE, PVC, litina) potrubí.
Tyto práce provádíme výkopovou i bezvýkopovou (podvrty, relining) technologií.

Rozsah prací:

 • vodovodní řady včetně domovních přípojek
 • vodoměrné šachty
 • vodojemy, ATS a úpravny vody
 • realizace přeložek vodovodních řadů a přípojek
 • průchodnost, proplach, dezinfekce
 • tlakové zkoušky potrubí
 • kompletní realizace ZTV
 • projekční práce
 • geodetické práce

 

Mapa sídla společnosti

Středisko Praha

 • Františka Diviše 944/1
 • info@starvak.cz
 • 104 00 Praha 10
 • +420 775 638 293
Mapa střediska společnosti

Středisko Vysočina

 • Rynárec 78
 • info@starvak.cz
 • 39401 Rynárec
 • +420 775 638 293