Úvodní strana » Služby » Zemní práce

Zemní práce

Provádíme zemní a výkopové práce strojní technikou.
Realizujeme hloubení rýh, jam, demolice a terénní úpravy včetně dodání a likvidace materiálu (štěrk, písek, recyklát, zemina).
Realizace demolicí stavebních objektů a konstrukcí.

Rozsah prací:

 • kompletní výkopové práce pro inženýrské sítě a stavební objekty
 • skrývka zeminy
 • přeprava zeminy, suti a ostatního materiálu
 • likvidace vzniklého odpadu na deponii (zemina, kamenivo, asfalt)
 • demolice rodinných domů, železobetonových objektů
 • úprava staveniště po demolici a příprava pro novou stavbu
 • zajištění hutnících zkoušek a geologických prací
 • geodetické práce
Mapa sídla společnosti

Středisko Praha

 • Františka Diviše 944/1
 • info@starvak.cz
 • 104 00 Praha 10
 • +420 775 638 293
Mapa střediska společnosti

Středisko Vysočina

 • Rynárec 78
 • info@starvak.cz
 • 39401 Rynárec
 • +420 775 638 293